Daugiau juoko Naujaisiais 2017 metais!

2016 m. gruodžio 30 d.  

Ištraukos iš moksleivių rašinių♥  Gyventi, galima sakyti, jam nelabai sekėsi, todėl, galima sakyti, jis mirė. 


♥  Šis pasakymas nesulauks pritarimo, ypač mano tarpe. 


♥ Paukščius reikia globoti: vasarą jie padeda sodininkams ir daržininkams lesti vabzdžius. 


♥ Autorius puikiai supranta, kad atbulas valstietis negali ilgai dirbti.  


♥ Vasarą aš atostogauju ir kitokius darbus dirbu.  


♥ Asilas nusižvengė, parodydamas savo arkliškus dantis.  


♥ Aš mokausi devintoje klasėje, todėl labai mėgstu piešti.  


♥ Mūsų klasė krepšinį pralaimėjo dėl to, kad mūsų aukštaūgiai yra maži.  


♥ Pavasarį kaimiečiai sėjo miežius, avižas ir kitus kukurūzus.  


♥ Štai ir prasidėjo pamoka, kurios visi taip nekantriai bijojo. 


♥ Baigęs pradinę mokyklą, Donelaitis buvo paskirtas Tolminkiemio klebonu.  


♥ Prickus buvo tvirtai pritvirtintas prie dvaro.  


♥ Aš puoliau gelbėti skęstančio draugo, nes jis buvo su mano glaudėmis.  


♥ Žemaitė su baudžiaunininkų vaikais santykiavo per tvorą.  


♥ Šienapjūtės dainose apdainuojami mergelės ir grėblio santykiai.  


♥ Jei Veroniką perkeltume į dabartines sąlygas, jai būtų nereikėję žudytis ir ji dar gautų pašalpą.  


♥ Kovos lauke girdėjosi numirėlių šauksmai ir dejonės.  


♥ Šuo lojo nežmonišku balsu.  


♥ Gimtadienyje mus vaišino tortu ir petardomis.  


♥ Julius Janonis ėjo Nemuno pakrante, ir per jo skylėtas kelnes matėsi valstietiška poeto prigimtis.  


♥ Ir tada kunigaikštis Gediminas pasiuntė kryžiuočiams telegramą... 


♥ Ana Karenina nesurado tikro vyro ir todėl atsigulė po traukiniu.  


♥ Visi poeto eilėraščiai buvo rimuoti, kas kitiems poetams retai pasitaiko... 


♥ Mano įsimintiniausia diena – tyli liepos naktis... 


♥ Senovėje bezdžionės buvo plikos, bet kai atėjo ledynmetis, jos apaugo plaukais, ir tai padėjo joms tapti žmonėmis.  


♥ Kai nebūdavo vyro, Milda dažnai išeidavo į lauką, kol palaipsniui tapo moterimi.  


♥ Rašytoja buvo jautri daugelyje savo vietų. 


♥ Perskaitęs savo "Dievų mišką" Sruoga sužinojo, kaip sunku jam buvo koncentracijos stovykloje.  


♥ Tiškevičiai, nors ir aristokratai, buvo inteligentiški žmonės.  


♥ Veronika buvo išdidi ir nusiskandino kaip tankistas.  


♥ Po kiemą vaikštinėjo vištos, antys ir kitoks šlamštas.  


♥ Vingių Jonas nepatiko ir Katrei, ir Žemaitei... 


♥ Karvė – tai didelis gyvynas, kuris savo kampuose turi kojas.  


♥ Berniukas įėjo į klasę, nuleido galvą ir taip žemyn galva stovėjo.  


♥ Princas palaikė Undinėlę moterimi, nes nematė jos žemiau juosmens.  


♥ Mano tėvai – ūkininkai. Sėdi, dėžes krauna...